Jedną z rzeczy, które absolutnie musisz mieć, budując dom, jest tak zwany dziennik budowy. Dużo się o nim mówi, każdy o nim słyszał, ale czemu on w ogóle służy? Przede wszystkim jest to miejsce, w którym zostają zawarte wszystkie informacje na temat przebiegu budowy. Uwzględnia jakie zmiany pojawiły się na jakim etapie. To na jego podstawie oceniona zostaje poprawność budowy, jej zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem domu.
Prowadzić dziennik budowy musi kierownik budowy. Jest to jego zadanie i powienien o to zadbać. Będzie tu wpisywał wszystkie niezbędne informacje oraz przechowywał dziennik na terenie budowy. Dziennik bowiem musi być zawsze dostępny dla osób, które posiadają upoważnienie do robienia w nim wpisów. Takimi osobami mogą być na przykład: projektanci domu, geodeci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inspektorzy sanitarni, pracy, konserwatorzy zabytków lub krajobrazu, inwestor. W dzienniku zostanie zawarta informacja na temat przerwy w budowie, czy jej zatrzymaniu. Jeśli tylko kierownik zobaczy jakąś niezgodność lub nieprawidłowość, ma obowiązek właśnie wstrzymania budowy. Jeżeli w trakcie budowy dziennik nie będzie prowadzony lub będzie prowadzony w sposób nie poprawny, może to wiązać się z nałożeniem odpowiedniej kary na kierownika budowy. Mówi o tym Prawo Budowlane. Dziennik budowy otrzymujemy zawsze przed rozpoczęciem budowy. Mamy obowiązek udać się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, od którego otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Otrzymamy wtedy opisany i ostemplowany na każdej stronie dziennik budowy. Powinien on także mieć nadany swój numer urzędowy.
Należy pamiętać o tym, że wpisy muszą pojawiać się dzień po dniu. Każdy z nich musi znaleźć się na oddzielnej stronie i zostać skopiowany. Oryginał dziennika po zakończeniu budowy musimy oddać do konkretnych organów. Jest to zawiadomomienie o zakończeniu budowy i tylko po czymś takim możemy otrzymać pozwolenie na użytkowanie domu. Jeżeli zabraknie nam miejsca w dzienniku, musimy wtedy udać się po nowy. Należy także zgłosić zmianę kierownika budowy, jeżeli taka ma miejsce.