Kiedy zatrudniamy do prac przy budowie naszego domu odpowiednich fachowców, często padają takie słowa jak kierownik budowy. Wiadomo z czym nam to się kojarzy. Kierownik to człowiek odpowiedzialny za pracę całej grupy. Jednak wiedząc tylko tyle, być może stracimy wiele możliwości. Co tak naprawdę leży w zakresie obowiązków kierownika budowy?
Przede wszystkim to on odpowiada za spełnienie wszystkich formalności, w razie problemów jest osobą, która możemy obciążyć odpowiedzialnością za ewentualnie powstałe problemy.
Jest on odpowiedzialny przed nadzorem budowlanym za prawidłowe przeprowadzenie wszystkich działań. Kierownikiem nigdy nie może zostać osoba przypadkowa. Musi mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, jest to uregulowane przez odpowiednie ustawy. Człowiek taki musi mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w budownictwie, jeżeli ma średnie wykształcenie, 2 lata jeśli ma wykształcenie techniczne lub kierunkowe. To jeszcze nie wszystko. Musi on także zdać odpowiedni egzamin w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.
Zakres jego obowiązków również ściśle reguluje prawo. Warto dokładnie przeglądnąć umowę, by się z nimi zapoznać. Trzeba też wiedzieć, że można uzgodnić korzystne warunki, rozszerzające znacznie zakres obowiązków kierownika. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim prowadzenie dziennika budowy, czyli szczegółowej dokumentacji o tym, jak cały proces przebiega. Ma on ustawić w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz zadbać o bezpieczeństwo terenu budowy, uzgadniać z Tobą wszystkie problemy, pojawiające się po drodze. Po zakończeniu prac musi przekazać Ci odpowiednią dokumentację, potwierdzającą to, że budowa odbyła się pomyślnie, zgodnie z wszystkimi wymaganiami i planem. Powinien także zapewnić geodezyjne wyznaczenie granic działki. To tylko niektóre z licznych obowiązków kierownika. Najważniejsze, by podpisując umowę dokładnie się z nimi zapoznać. W końcu jest to osoba, od której wszystko zależy.