Od czego zacząć proces związany z budową domu? Na czym polega adaptacja projektu domu?

Adaptacja projektu domu

Po wyborze projektu domu w biurze projektowym, należy rozpocząć adaptację projektu. Typowy projekt cechuje się tym, że dokumenty muszą być dopasowane do posiadanej działki. W tym przypadku nieoceniona jest pomoc architekta adaptującego. Najlepiej poszukać miejscowego projektanta cieszącego się doświadczeniem i wiedzą. Architekt ma za zadanie nanieść zmiany w gotowej dokumentacji, przygotować projekt związany z zagospodarowaniem terenu działki, określić warunki umiejscowienia domu i dostosować projekt do warunków zabudowy i planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo często taka osoba pomaga przy wypełnianiu wniosków, a także załatwia dokumentację projektową i wniosek pozwolenia na budowę. Zakres zmian w projekcie typowym klient uzgadnia indywidualnie z projektantem (np. zmiany poddasza, okien, drzwi itp.)

Dostosowanie projektu do wymiarów działki

Trzeba pamiętać o niezwykle ważnej kwestii, jaką jest dostosowanie projektu domu do wymiarów działki. Po działaniach architekta, konstruktor budowlany przystosowuje fundamenty na naszą działkę. Architekci zajmujący się tymi sprawami powinni posiadać uprawnienia projektowe i przynależeć do Izby architektów lub Inżynierów Budownictwa. Po adaptacji projektu architekt odpowiada za projekt.

Niezbędne dokumenty

Przystępując do procesu budowy domu, trzeba pamiętać o zgromadzenia potrzebnej dokumentacji, która obejmuje; 4 egzemplarze projektu domu, mapę geodezyjną, Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunki techniczne przyłączy (gazowego, elektrycznego, kanalizacyjnego i wodociągowego). Czasami wymagane także są wypis i wyrys z rejestru gruntów, decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej lub leśnej, decyzja pozwalająca wykonać zjazd z drogi na działkę, uzgodnienie melioracyjne, decyzja wodna i operat wodno - prawny.

Kompletowanie dokumentacji to dosyć skomplikowany i czasochłonny proces, jednak niezbędny w przypadku spełnienia marzenia o własnym domu.